Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie w mojej bajce”

Jak co roku, Ochotnicza Straż Pożarna w Łabowej, w ramach swojej działalności edukacyjnej i profilaktycznej, ogłasza konkurs plastyczny. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu to „Bezpiecznie w mojej bajce”. Konkurs organizowany jest dzięki pozyskaniu przez łabowską jednostkę OSP środków finansowych, w ramach realizacji zadania publicznego „Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjnej w zakresie szerzenia profilaktyki bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej”.
Temat: „Bezpiecznie w mojej bajce”
Termin składania prac: Prace złożyć należy złożyć do siedzimy OSP Łabowa bądź przesłać na jej adres do dnia 21 czerwca 2021 roku. Liczy się data stempla pocztowego.
Kontakt: Anna Fiut 665 236 769
Tagi